Privacy Protocol

 PRIVACY   PROTOCOL

Nieuwlande, november 2016

Tegenwoordig is het, vooral in verband met het gebruik van Internet, belangrijk, dat we als vereniging alert blijven op al die zaken die vallen onder de wet op de privacy. Daarom hebben we een protocol opgesteld zodat we ten aanzien van foto’s, films en andere persoonlijke gegevens beter in staat zijn rekening te houden met aspecten omtrent de privacy.

Protocol – gebruik van foto’s of andere gegevens van leden:

  1. Leden geven schriftelijk bij inschrijving aan wanneer zij WEL of NIET willen, dat foto’s, waarop zij prominent in beeld zijn, afgedrukt worden op internet of in andere publicaties van sportvereniging L.E.F. (bijv. fotoreportages van evenementen, foto publicaties in de krant e.d.) dit betekent in de praktijk, dat voorkomen wordt, dat wanneer leden die duidelijk in beeld zijn op foto’s niet meer worden afgedrukt, wanneer zij hebben aangegeven dat zij hier niet mee akkoord gaan.
  2. De vereniging zal voortdurend selectief omgaan me de foto’s die gebruikt worden op internet, ook als leden geen probleem hebben met het gebruik van foto’s.
  3. Leden hebben ALTIJD het recht om van de vereniging te eisen, dat een foto wordt verwijderd van de website.
  4. Op de website wordt er naar gestreefd om geen privacygevoelige gegevens af te drukken.
  5. Bij publicaties door derden is sportvereniging L.E.F. niet verantwoordelijk voor de plaatsing van foto’s.

Wij hopen, hiermee zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leden, voor wat betreft het gebruik van foto’s, films en / of persoonlijke gegevens.

Bestuur sportvereniging L.E.F. te Nieuwlande