Coronavirus en LEF

      Geen reacties op Coronavirus en LEF

In verband met het coronavirus worden ALLE lessen en trainingen in ieder geval t/m dinsdag 31 maart afgelast. LEF volgt hiermee het advies van NOC*NSF op.

Ook zien we ons genoodzaakt de gymuitvoering van aankomende zaterdag 14 maart af te lasten en uit te stellen naar een nieuwe datum. Dit is heel erg jammer, alle leden en vrijwilligers hebben hier heel veel tijd in gestoken, maar we hopen op jullie begrip.

Algemene Leden Vergadering 2019

Op dinsdag 12 maart 2019 heeft de ALV plaatsgevonden.

Op deze avond vond er een bestuurswissel plaats, Janneke, Dyanne en Manon hebben het bestuur verlaten, we bedanken hen voor hun inzet. Bianca Rutgers en Annemieke Sprangers nemen plaats in het bestuur.

Er werd geen bezwaar gemaakt tegen de contributie verhoging voor de jeugdleden (leeftijd 0 – 14) dus deze is vanaf het eerst volgende kwartaal effectief. Voor de nieuwe contributie zie Contributie.

Tot slot is aangekondigd dat LEF in 2021 haar 50 jarig jubileum viert. Het idee is om per sport een extraatje te organiseren in de vorm van een uitje/activiteit. Ideeën voor jouw sport zijn meer dan welkom, als ook vrijwilligers om een en ander te regelen.

Bestuur LEF